ID #1018

Ako nastaviť kódovanie MySQL databázového pripojenia?

Kódovanie databázy na aktuálnom databázovom pripojení si nastavíte nasledovným príkazom:

	$result = @mysql_query ('SET NAMES CP1250');
	

Kde CP1250 je kódovanie v ktorom Vám má databáza dáta posielať.

 

Collation - je zoraďovanie, t.j. podľa čoho vám bude databázový server triediť dáta napr. pri
SELECT-och.

Tagy: -

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ