ID #1005

Ako môžem zaplatiť faktúru za vaše služby?

Faktúru môžete uhradiť
  • bezhotovostným prevodom z Vášho účtu,
  • vkladom hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky alebo
  • poštovou poukážkou na Vašej pošte.
Pri platbe je dôležité uviesť správny variabilný symbol (VS). Podľa VS párujeme platbu s faktúrami. Pri nesprávne uvedenom VS môže dôjsť k nesprávnemu spárovaniu a tak sa môže stať, že budeme faktúru evidovať ako neuhradenú aj keď bola zaplatená. Pri písaní VS treba uviesť všetky číslice vrátane núl. Napr. '20330001' nie je to isté ako '203301'.

Platby prosíme poukazujte na číslo účtu 2626291929/1100. Toto číslo je tiež uvedené na každej faktúre. Účet je vedený v nasledovnej banke:
TATRA BANKA a. s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
Slovenská republika
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Web: www.tatrabanka.sk

Prosíme uhrádzať celú faktúru na jeden krát. Čiastočne uhradenú faktúru nebudeme považovať za riadne uhradenú. K zálohovej (proforma) faktúre bude vystavená faktúra len po riadnom uhradení zálohovej faktúry v plnej výške.

Tagy: -

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ