ID #1008

Používate na svojich serveroch antivirus a antispam softvér?

Áno, naše mail (poštové) servery sú zabezpečené proti nevyžiadanej pošte (tzv. SPAM) a to na niekoľkých úrovniach:

  1. Používame tzv. "black list" servery, ktoré už pri nadviazaní spojenia s posielajúcim mail serverom zistí, či tento nie je uvedený v niektorej z databáz rozosielateľov SPAMu. Ak je server na zozname, rozviaže sa s ním spojenie a email sa nepríjme.
  2. Používame databázu častých výrazov, ktoré sa v SPAM emailoch vyskytujú.
  3. Používame tzv. "gray listy" - pri tejto metóde sa prvý pokus o zaslanie emailu zamietne a prijme sa až na druhý-krát. Roboti, ktorý rozosielajú SPAM sa v drvivej väčšine nepokúšajú email doručiť druhý-krát. Riadne email servery sa pokúšajú email doručiť niekoľko-krát a to až 5 dní od odoslania, takže sa nemusíte obávať, že by Vám nejaký email nebol doručený.
  4. Používame software SpamAssasin, ktorý sa dokáže určiť pokročilými metódami vzory v typických SPAMoch. Naučené vzory sa potom snaží odhaliť v každej z prijatých emailov. Email je následne ohodnotený tzv. spam levelom, podľa ktorého sa rozhodne, či bude prijatý alebo nie.
  5. Používame Clam AV, čo je voľne šíríteľná verzia antivírového softvéru. Databáza vírusov je každodenne aktualizovaná.
Kombinácia všetkých týchto metód zabezpečuje optimálnu ochranu proti spamom a vírusom. Aj napriek maximálnej snahe však nevieme na 100% zabezpečiť, že sa cez tieto filtre nedostane nejaký nežiadaný email. Preto odporúčame dodatočne chrániť vaše klientské počítače vhodným antivírovým, antispyware a antispam softvérom.

Tagy: -

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ