ID #1003

Kto bude vlastníkom domény, ktorú si u vás objednám?

Vlastníkom domény budete vy, resp. subjekt, ktorý uvediete vo svojej objednávke.

Často sa stáva, že poskytovatelia webhostigu si doménu, ktorú si u nich objednáte, zaregistrujú na svoje meno. Takýto postup síce zjednodušuje a zrýchluje proces objednávky, avšak nesie zo sebou riziká. Treba si uvedomiť, že neskôr poskytovateľ môže odmietnúť previesť vlastníctvo domény, alebo v dôsledku úpadku prevádzkovateľa nebude možné vlastníctvo k doméne získať.

Je dôležité vedieť, že doménové meno je duševné vlastníctvo! Tak ako pri vlastníctve majetku aj doména je výhradné vlastníctvo jeho majiteľa. Ak si niekto zaregistruje vašu doménu na svoje meno, môžete sa ľahko stať jeho rukojemníkom. Takéto problémy vznikajú hlavne v situáciách, kedy má zákazník dobre zaužívané doménové meno a chce prejsť s prevádzkou domény k inému poskytovateľovi.

U nás sa vlastníkom domény stávate vždy VY! Tým máte zabezpečené vlastníctvo domény aj do budúcnosti!

Tagy: -

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ