ID #1009

Ako nastaviť server odchádzajúcej pošty v e-mail klientovi "The Bat!"?

Spustite program The Bat! 

1. V menu zvoľte položku "Účet" ("Account" v anglickej verzii).

2. Zvoľte položku "Vlastnosti..." ("Properties" v anglickej verzii).

Bat! menu

3. Nastavte názov servera podľa konfiguračného protokolu. Najčastejšie to bude "mail.vasa_domena.sk".

4. Pripojenie pre odosielanie pošty môže byť buď "Štandardné" (nezabezpečené) alebo "TLS" (zabezpečené).

Bat! Properties

5. Kliknite na tlačidlo "Autorizácia" a otvorí sa Vám nové okno. 

6. Ubezpečte sa, že voľba "Použiť SMTP overenie" je zvolená:

BAT SMTP auth

Nakoniec všetky okna potvrďte cez "OK" a skúste vytvoriť nový email.

priložené súbory: bat-menu.gif, bat-properties.gif, bat-SMTP-auth.gif

Tagy: maily

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ