ID #1004

Ako mi budú účtované poplatky za službu?

Služba je účtovaná na základe zálohovej (proforma) faktúry. Po uhradení zálohovej faktúry bude zákazníkovi poštou vystavený  a odoslaný daňového doklad - faktúra. Proforma faktúra sa zasiela v elektronickej forme e-mailom k začiatku každého predplatného obdobia.

Tagy: -

Súvisiace položky: -

Môžete komentovať tento FAQ