ID #1026

Dostal som oznámenie o nedoručení e-mailu, ktorý som určite neposieľal. Znamená to, že niekto posiela maily z môjho účtu?

S vysokou pravdepodobnosťou nie. Kým nevedia Vaše heslo k účtu, určite ho nemôžu použiť na rozosielanie nevyžiadanej pošty.

Pôjde najskôr o tzv. BACKSCATTER. Pri odosielaní e-mailu uvádzaju spammeri váš e-mail ako adresu odosielateľa. Správa o nedoručení sa vráti vám, pretože vaša adresa je v hlavičke správy uvedená ako odosielateľ aj keď ste žiaden takýto mail neposielali. Je to sčasti možné kvôli nedokonalosti SMTP protokolu.

Často spammeri generujú e-maily, kde ako odosielateľa (From:) aj prijmateľa (To:) uvedú cieľovú e-mail adresu. Mail server sa pokúsi e-mail doručiť na uvedenú adresu. Ak aj anti-spam vyhodnotí správu ako nevyžiadanú, vráti informaciu o odmietnutí mailu na adresu odosielateľa (teda e-mail uvedený za From:). Tak sa môže stať, že vám príde správa o odmietnutí aj keď ste žiadnu takú správu neposielali.

Okrem samotnej anti-spam ochrany na našich serveroch je možné na serveri na požiadanie zapnúť ochranupomocou SPF (Sender Policy Framework).Pri tejto ochrane publikujeme adresy serverov, ktoré sú oprávnené posieľať e-maily zo zvolenej domény. Čiastočne takéto riešenie môže pomôcť aj proti rozposielaniu e-mailov s falošne uvedenými e-mail adresami - podmienkou však je, aby príjmací server mal SPF implementované. Obmedzením SPF je, že pre zvolenú doménu budete môcť posieľať e-maily len z našich serverov.

Tagy: -

Súvisiace položky:

Nemôžete komentovať túto položku