ID #1014

Ako sa môžem dostať k svojim emailom?

Elektronickú poštu si môžete stiahnúť použitím bežne dostupných mailových klientov ako MS Outlook Express, MS Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird a pod.

K pošte môžete pristupovať aj cez bežný Web prehliadač prostredníctvom aplikácie webmail.

K prístupu použite používateľské účty z Vášho konfiguračného protokolu. Na serveri je povolený POP3, POP3S, IMAP aj IMAPS prístup.Naše servery môžete používať aj na odosielanie pošty prostredníctvom SMTP alebo SMTP cez TLS.

Tagy: -

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ