ID #1019

Chcem k vám previesť a prevádzkovať .sk doménu. Ako mám postupovať?

Stačí vyplniť objednávku a uviesť, že objednávate existujúcu .sk doménu.

Následne Vám vygenerujeme v centre SK-NIC "Žiadosť o zmenu registrátora" a zašleme Vám ju spolu s pokynmi na vašu e-mailovú adresu. Postup je vo všeobecnosti nasledovný:

  1. Žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať  štatutárom a opečiatkovať.
  2. Poslať žiadosť poštou na adresu SK-NIC.
  3. Čakať, kým príde z SK-NIC potvrdenie o akceptovaní Žiadosti.

Potom, ako SK-NIC žiadosť akceptuje urobíme všetky úkony potrebné k migrácií vašej domény k nám.

UPOZORNENIE: Pred dokončením migrácie odporúčame od vášho starého poskytovateľa zazálohovať web stránku ako aj obsah email schránok. Po migrácií si budete môcť všetko nastaviť u nás v ovládacom paneli.

Tagy: -

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ