ID #1024

Čo robiť, ak sa .sk doména dostala do stavu HELD?

Stav .sk domény HELD znamená, že doména nebola zaplatená. V stave HELD doména zároveň nemá registrátora.

Ak o doménu máte stále ešte záujem, je potrebné ju v prvom rade uhradiť a zaslať do reg. centra SK-NIC žiadosť F5. Žiadosť vám na požiadanie vygenerujeme a zašleme.

Zmluvu potvrdíte nasledovne:
ak ste fyzická osoba nepodnikateľ: treba žiadosť podpísať pred notárom a poslať,
živnostník: opečiatkovať pečiatkou s IČOm a podpísať,
SRO: Opečiatkovať pečiatkou s IČOm a podpísať,
ostatné: Opečiatkovať pečiatkou s IČOm a podpísať.
(Pokiaľ nemáte na pečiatke IČO je potrebné notársky podpis overiť.

Žiadosť je potrebné následne poslať (netreba doporučene) na nasledovnú adresu:
SK-NIC, a. s.
P.O.BOX 49
840 00  Bratislava 4

Tagy: -

Súvisiace položky:

Nemôžete komentovať túto položku