ID #1010

Ked mi niekto chce poslať mail, zobraí sa hlásenie "Client host [x.x.x.x] blocked using ...". Čo to znamená a čo s tým?

Odosielateľ predmetného mailu pravdepodobne používa SMTP server, ktorý je zaradený v zozname SPAM serverov.

Ak sa vyskytne takýto email, mal by odosielateľ predmetnej správy kontaktovať správcu svojho SMTP servera, aby zabezpečil odstránenie záznamu z databázy SPAM serverov.

Naše servery používajú viaceré metódy na blokovanie SPAMov (nevyžiadanej pošty). Jednou z metód je aj blokovanie serverov, ktoré sú zaradené v špecializovaných databázach SPAM serverov. Náš mail server nepríjma poštu prichádzajúcu z ktoréhokoľvek blokovaného servera. Pravdepodobnosť, že by bol odmietnutý regulérny mail je pritom minimálna.

Tagy: -

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ