ID #1016

Je súčasťou služby webhosting aj pripojenie do Internetu?

Nie, nie je. Webhosting a pripojenie do Internetu sú dve rozdielne a samostatné služby.

Webhosting je služba, ktorá umožňuje poskytovať na Internete informácie. Pripojenie do Internetu zabezpečuje prístup k údajom z Internetu.

Pripojenie do Internetu je služba, ktorou je zabezpečená možnosť pre váš počítač (počítače) komunikovať s inými počítačmi v sieti Internet. Váš počítač vystupuje ako klient, čo znamená, že Internet používate ako zdroj informácii. Na druhej strane stoja počítače nazývané servery, ktoré pre klientov siete informácie poskytujú. Sú na nich umiestnené dynamické informácie, poskytované rôznymi sieťovými službami.

Webhosting .host2u.sk poskytuje možnosť aktívne ponúkať a prezentovať atraktívne služby Internetu na spoľahlivých serveroch 24 hodín denne s vysokou dostupnosťou pre všetkých cielených klientov.

Tagy: -

Súvisiace položky:

Môžete komentovať tento FAQ